Taideyhdistys KuumArt ry

Suomenlinnan residenssi -haku

Taiteen edistämiskeskus|Uusimaa julistaa haettavaksi neljä residenssijaksoa HIAP Suomenlinnassa  

Uudenmaan alueella toimivilla visuaalisten alojen taiteilijoilla on mahdollisuus hakea työskentelyjaksoa HIAP Suomenlinnan residenssikeskuksessa Taiteen edistämiskeskuksen|Uudenmaan järjestämänä. Vuonna 2014 haettavissa on neljä kahden kuukauden residenssijaksoa. Valittavien taiteilijoiden määrä tarkentuu eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvioesityksen, jossa Taiteen edistämiskeskukselle osoitetaan määrärahat.

tarkemmat hakuohjeet

Hakuaika 12.1.2014 asti.