Taideyhdistys KuumArt ry

Vuosinäyttelyyn valitut taiteilijat

Näyttelyyn valitut taiteilijat teosluettelon mukaisessa järjestyksessä:

Tiina Mononen                                              
Leena Nio
Nina Wallenstjerna-Heiskanen
Vicky Maaranen
Liisa Kapanen
Antti Lehtinen
Mirja Jaamalahti
Hely Seeskari
Marju karlsson
Anna Lehtovaara
Milla Kuosmanen
Lea Piltonen
Anneli Hintikka
Juuso Lipponen
Pirjo Rahkala
Tuula Siltasari
Kirsi Samiola
Soile Forsman
Ritva Sirjala
Carita Nissinen
Marika Etholen
Tuula Toukkari
Pirjo Kekäläinen
Vesa Rautiainen
Pirkko Korpela
Pekka Hokkanen
Irma Kortesoja
Else-Maj Mannerheimo
Mirja Tuomi-O`Donovan
Merja Tuomi-Lönnblad
Ulla-Riitta Kauppi
Tomi Åberg