Taideyhdistys KuumArt ry

Yggrasil ja muita myyttejä

KERAVAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN NÄYTTELY GALLERIA-ALLISSA

Useiden myyttien mukaan maailmaa kannattelee puu, sanotan Allin seinällä olevassa opastustekstissä, minkä yhteydessä seinää täyttävät taitavasti maalatut suuret puut. Keravan kuvataidekoulun 13 – 20v ryhmien opiskelijat olivat kuvanneet omaa myyttistä maailmanpuutaan. Kuvien joukosta löytyy puu, jonka juuret ovat suuressa vedessä, josta kömpii esiin erilaisia eläimiä, itse puu peittää ison osan kuvapinnasta, ja ilmeisesti elämän kiertokulkuun viittaa kuvan oikeassa alakulmassa oleva ihmisen pääkallo. Vai onko kyseessä lopun alku?

Maailmanpuu suuressa vedessä

Ehkä humoristisempaa lähtökohtaa edustaa suorastaan barokkimaisessa kierteessä oleva puu, joka versoo vihreitä lehtiä oksistosta juuriin asti, mutta keskellä puuta on musta onkalo, jossa välkkyy silmäpari.

Visualisointi on ajattelua

Näyttely on läpileikkaus hyvin monenlaisten taiteeseen liittyvien tekniikoiden opiskelusta. Näyttelystä löytyy maalauksia, taidegrafiikkaa, kuvanveistoa muottitekniikoilla toteutettuna, tilojen mallintamista sekä  keraamista kuvanveistoa ja lisäksi animaatioita. Visuaaliset tekniikat eivät ole sinänsä itseisarvo, tekniikoiden harjoittelu on  vain keino oman ilmaisun ja ajattelun esille tuomiseksi. Kuvallinen ajattelu on filosofiaa, syvällistä pohdintaa eri elämänalueisiin liittyen, ilman sanoja. Kuvataidekoulut ovat yksi merkittävä toimija tämän visuaalisen kulttuurin ylläpitämisessä. 

Aivan erityisen maininnan ansaitsee Keravan kuvataidekoulun animaatio-opetus, johon on satsattu paljon resursseja. Koulu on hankkinut ammattitason kuvausvälineet (järjestelmäkamerat, tietokoneet) ja ATK-ohjelmat (DragonFrame), jolla animaatiot on kuvattu ja toteutettu. Animaatioita on esillä Allin näyttelyssä, mutta niitä voi katsella myös koulun kotisivuilta ja suoraan YouTubesta:

http://www.youtube.com/user/Keravankuviskoulu/

Teksti ja kuvat Marja Rosti