Taideyhdistys KuumArt ry

KuumArt puheentjohtajan vaihtuminen

Pirjo Rahkala ja Marjo Nurminen

Taideseura KuumArt Ry:n puheenjohtaja vaihtuu.

Taideseura KuumArt Ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa päätettiin puheenjohtajan vaihdoksesta. Seuran toimintaa kolme vuotta luotsannut Pirjo Rahkala on päättänyt vetäytyä puheenjohtajan paikalta.

”Puheenjohtajakaudellani on ollut hyvä hallitus, jonka kanssa yhteistyö on ollut toimivaa. Kuitenkin, jotta yhdistys pysyisi elävänä, on tärkeää, että puheenjohtaja vaihtuu säännöllisesti”, Rahkala kommentoi vetäytymistään seuran puheenjohtajuudesta. Pirjolla on pitkä kokemus seuran toiminnasta. Hän on KuumArt Ry:n perustajajäseniä ja ollut Tuusulan taideseuran jäsenenä ennen sitä pitkän aikaa. ”Koin puheenjohtajakauteni tärkeimmäksi tehtäväksi yhdistyksen toimintatapojen päivittämisen. Minun ei sitä kuitenkaan tarvinnut tehdä, vaan korona rikkoi perinteet puolestani. Seuran hallitus pääsee uuden puheenjohtajan johdolla jalkauttamaan uusia, raikkaita toimintamalleja”. Pirjo Rahkala toteaa näin tehtävän tulleen täytetyksi ja on onnellinen päästessään keskittymään nyt oman taiteen tekemiseen.  ”Kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Uskon ja luotan että KuumArt on hyvissä käsissä.” 

Puheenjohtajan paikalle astuu Marjo Nurminen Tuusulan Nahkelasta. Nurminen kuvaa suhdettaan taiteeseen näin: ”Minulle taiteessa on tärkeää, että se koskettaa ja käsittelee ihmisyyteen liittyviä asioita.” Mielenterveysasiat ja Aleksis Kiven juhlavuoden teema ”Minä elän”, puhuttelevat erityisesti uutta puheenjohtajaa. ”Tästä teemasta on hyvä rakentaa taideseuran toimintaa tulevana vuonna. Taiteella pääsee koskettamaan ihmistä sinne mihin sanoilla ei pääse.” Marjo on toiminut KuumArtin hallituksessa vuonna 2020-2021 sihteerinä. ”Taideseuran toiminnassa olemme nähneet, kuinka taidetoiminnan rajoittuminen koronan vuoksi on vaikuttanut ihmisiin kasvattaen kulttuurin nälkää. Koen, että taiteella ja kulttuurilla on erityisen suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille.” Marjo haluaa puheenjohtajakaudellaan antaa tilaa kaikille seuran jäsenille ideoida ja toteuttaa toimintaa. ”Näen puheenjohtajuuden merkityksen erilaisten toimijoiden tukemisena, jotta taideseuran monialainen ääni pääsee esille.”  

Marjo Nurminen toivoo ensimmäiseltä puheenjohtajakaudeltaan aktiivista yhteistyötä juhlavuoden teemojen hengessä taidetoiminnan kehittämiseksi ja Keravan ja Tuusulan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

KuumArt Ry:n johtokunta kaudella 2022:

Sihteeri Kristiina Kostia

Varapuheenjohtaja Risto Alanko

Jäsenrekisterin hoitaja Päivi Sivonen

Tiedottaja Leena Nio

Allin varausten hoitaja Leena Nio 

Allin kunnossapito Kati Helin (avustajana Seija Kolehmainen)

Tapahtumavastaava Tuula Toukkari ja Ritva Sirjala 

Näyttelysihteeri Irma Kortesoja,

Näyttelytyöryhmä Risto Alanko, Kati Helin, Leena Nio, Marjo Nurminen, Tuula Toukkari

KuumArt ry:n puolesta 

Tuija Oksanen