Taideyhdistys KuumArt ry

Vuorovaikutus Irma Kortesoja ja Virve Nyman ravintola Kerhossa 6.4.-2.5.2022

VUOROVAIKUTUS 6.4. – 2.5.2022  

Metalligrafiikka taiteenlajina on kuin opettelisi soittamaan uutta ja muotoaan muuttuvaa  soitinta. Tekniikka vaatii taitelijaltaan ensin alkeiden opettelua, harjoittelua ja  lannistumatonta harjoittelua.  

 Musiikissa on erilaisia suuntauksia ja grafiikassa vastaavasti erilaisia tekniikoita.  Niiden avulla grafiikantekijä löytää oman ilmaisunsa, jolla voi esittää ajatuksiaan ja  tunteitaan. Valitut menetelmät ovat tekijälleen henkilökohtaisia; kahta samanlaista  taidegraafikkoa ei ole.  

 Musiikki luo kuuntelijalleen mielentilan, johon voi syventyä. Kuvataide luo  katsojalleen visuaalisen kokemuksen, joka sytyttää tunteet.  

Sekä Keravalla asuva Irma Kortesoja että Vantaalla asuva Virve Nyman ovat tehneet  vuosia taidetta omilla tahoillaan He tutustuivat Taideseura KuumArtin toiminnan  yhteydessä pari vuotta sitten.  

Grafiikkanäyttely Vuorovaikutus on, Irma Kortesojan ja Virve Nymanin yhteisnäyttely  Tuusulassa Ravintola Kerhon 2. kerroksessa, Tykkitie 1, 04300 HYRYLÄ  

Yhteystiedot:  

Irma Kortesoja: +358 40568 1111, irma.kortesoj@gmail.com 

Virve Nyman: +358 40556 5550, virve.nyman@gmail.com