Taideyhdistys KuumArt ry

Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Tulosta jäsenhakulomake ja täytä se.

Liitä mukaan 3 – 5 kpl hyvätasoisia tulosteita tai kuvia teoksistasi ja lähetä osoitteeseen:

KuumArt ry

Pirjo Rahkala

Ylämaantie 1 B 5
04340 Tuusula

Jäsenedut

MUSEOT:
Halosenniemi
Taidekeskus Kasarmi
Taide- ja museokeskus Sinkka

LIIKKEET:
Taide ja kehyspaja Alanko, Saviontie 79, Savio, Kerava
Taidekehystämö Henrika, Mannilantie 19, Järvenpää
Taitaville, Helsingintie 13 B, Järvenpää
Taidemaalariliiton taiteilijatarvikevälitys, Erottajankatu 9 B, Hki
Tempera, Uudenmaankatu 16, Hki

Jäsenluettelo

Abrhansson Tua
Ahlström Annu
Ansio Marleena
Aurinko Roy
Avanko Risto
Bergroth Raimo
Caple Anja
Dahl Sinikka
Elomaa-Kallas Kristiina
Eneberg Tapani
Etholén Marika
Forsman Soile
Granlund Matti
Haka-Taivalmäki Heli
Helo Katriina
Hietala Antti
Hiltunen Jani-Pekka
Hintikka Anneli
Hokkanen Pekka
Hulkko Terhi
Huusko Sanna
Hämäläinen Pirkko
Inkinen-Nokkala Sanna
Iskanius Hanna-Leena
Jaamalahti Mirja
Johansson Sanna
Jokela Kirsi-Marja
Jokinen Kaisu
Jouhtinen Anne
Järnström Jari
Järvinen Sirpa
Kainu Irja
Kainu-Lehto Kikka
Kajalo Seija
Kalavainen Eija
Kapanen Liisa
Karén Johanna
Karlsson Marju
Karttunen Päivi
Kauppi Ulla-Riitta
Kauppila Merja
Kekäläinen Pirjo
Kekäläinen Ritva
Keskinen Jari
Kettunen Tarja
Kihl Jaana
Kiuru Kerttu
Koivumäki Sini-Janika
Kolehmainen Seija
Kolehmainen Tiina
Kontiola Matti
Korhonen Toivo
Korkiakangas Anja
Korpela Pirkko
Kortesoja Irma
Kostia Kristiina
Kovanen Anna
Kukkonen Terttu
Kullberg-Turtiainen Marjo
Kuosmanen Milla
Kärkkäinen Merja
Laiso Marketta
Latostenmaa Marja-Leena
Latvala Outi
Launonen Katja
Lehtinen Antti
Lehtonen Virpi
Lehtovaara Anna
Leinonen Arja
Leppänen Katri
Leppänen Timo
Lindström Eija
Lipponen Juuso
Loikkanen Ritva
Lumivirta Tuula
Luukkonen Ritva
Maaranen Vicky
Malin Anne
Mannerheimo Else-Maj
Mansikkaniemi Katariina
Meckelborg Maritta
Mikkonen Pirkko
Moijanen Maisa
Mononen Tiina
Muje Kirsi
Mustonen Leena
Myllyvirta Taru
Mäkelä Jaana
Mäkinen-Halttunen Mari
Nieminen Melissa
Nio Leena
Nissinen Carita
Nurminen Hannele
Nurminen Marjo
Nurro Laura
Nykänen Liisa
Nyyssönen Irina
Onatsu Anu
Oravainen Tuija
Paloheimo Irja
Parkkonen Elli
Partti Riitta
Pellonpää Eetu
Perälä Jouko
Pesonen Elisa
Pesu Jukka
Pietarila Reino
Pietarinen Leo
Pietarinen Nanna
Piltonen Lea
Purolinna Tarja
Rahkala Pirjo
Ranki Merja
Rautarinta Seija
Rautiainen Vesa
Reinikainen Tuija
Rintamäki Heli
Ritschkoff Maija-Riitta
Rosti Marja
Ruokojoki Elina
Ruokonen Eini
Rytkönen Mikko
Räsänen Kyllikki
Saarela Liisa
Saari Marja
Saarinen Birgitta
Saario Heimo
Saario Katja
Saarnio Ulla
Saksa Marja
Salokoski Paula – KUNNIAJÄSEN
Samiola Kirsi
Sandberg. Eija
Sandholm Arja
San Miguel Elizabeth
Sares Ulla
Sarha Marika
Sarjakivi Pirjo
Savolainen Eira
Seeskari Hely
Seppänen Seppo
Seppälä Rasaliina
Siltasari Tuula– KUNNIAJÄSEN
Silver Leena
Sipiläinen Olavi
Sirjala_Kyllönen Ritva
Sivonen Päivi
Soukka Marita
Stellberg Leena
Stenlund Henrik
Suhonen Anitta
Suojama Ilona
Sutinen Terttu
Suutela Marja-Terttu
Svahn Juha
Sälpölä Anneli
Tallqvist Sari
Teräväinen Sari
Toukkari Tuula
Tuomi-Lönnblad Merja
Tuomi-O´Donovan Mirja
Upola-Lehto Anna
Uusitalo Eero
Uusivirta Eeva
Vainio Ritva
Vanhapelto Helena
Virokannas Päivi (Päivi Patino)
Waali Liisa
Wallenstjerna-Heiskanen Nina
Westrén-Doll Marja
Wiskari Nina
Yliräisänen Päivi
Zittling Carita
Åberg Pirkko
Åberg Tomi