Taideyhdistys KuumArt ry

Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa.

Hallinto
KuumArtin toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArtin jäseniä.

Kokoukset
Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArtin johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuunottamatta kesäkautta.

Jäsenet ja jäsenyydet
Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArtin johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö. KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

 

2. VARSINAINEN TOIMINTA


KuumArt 10 Suomi 100
KuumArt täyttää 10 vuotta ja Suomi 100. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään erityistä ohjelmaa ja Taidekeskus Kasrmissa pidettävä kevätnäyttely siirretään syksyllä Saksaan.

Näyttelytoiminta
Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset. Kaikkiin näyttelyihin on yleisöllä vapaa pääsy.
Kevätnäyttely, jonka teemana on Yhdessä, pidetään Taidekeskus Kasarmissa 2.- 26.3.2017. Näyttelyn juryttää Raija Heikkilä ja siitä tanssija-koreografi Jorma Uotinen valitsee Vuoden KuumArt -taiteilijan. Sama näyttely viedään syksyllä Saksaan.
Kaikille avoin POP-UP -näyttely pidetään Galleria Allissa kesällä ja loppuvuodesta samassa tilassa jäsenistön juryttämötön yhteisnäyttely. Kaikille avoin Keravan kartanon jurytetty kesänäyttely järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Koulutus
Toimintavuoden aikana järjestetään taidekurssi, kritiikki-ilta, taideluento sekä mahdollisuus elävän mallin piirtämiseen.

Tiedotus
Yhdistys julkaisee jäsenkirjettä, joka ilmestyy keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Yhdistyksen internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.
Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Galleriaoppaassa sekä Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.

Kulttuuri- ja yhteistoiminta
Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n kanssa, joiden hallituksissa KuumArt on edustettuna, sekä Keravan Käsintaitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa.
Kasarmissa aiheina: piirtämistä musiikin tahtiin, taiteilijapaneeli ja lasten muotokuva. Kesällä osallistutaan ympäristötaideprojektiin yhteistyössä Järvenpään Taideseuran ja muiden keskiuusmaalaisten taideyhdistysten kanssa. Kohteina ovat Gustavelundin alue Tuusulassa ja Vanhankylän Kartanon alue Järvenpäässä, joihin sijoitetaan ympäristötaideteoksia kesä- elokuun ajaksi.
Elokuussa osallistutaan Tuusulan Taiteiden Yö –tapahtumaan.
Vuonna 2017 yhdistys tarjoaa yrityksille kuukausittain vaihtuvan taulun veloituksetta lainaksi.

Virkistys- ja muu toiminta
Allinpäivää vietetään Galleria Allin tiloissa sunnuntaina 29.1.2017, jolloin esillä on Vuoden 2016 KuumArt -taiteilijan Roy Auringon näyttely. Keravan eri tapahtumien yhteydessä (Keravan päivä, Sirkusmarkkinat, Valkosipulifestivaalit) järjestetään ohjelmaa Galleria Allin ympäristöön. Järjestetään KuumArt 10-vuotisjuhlat. Syyslukukaudella järjestetään taidematka Saksaan ja jäsenilta Sinkassa.

 

3. TALOUS

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.