Taideyhdistys KuumArt ry

KuumArt ry Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2023

1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa.
Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.

Hallinto

KuumArt:n toiminnasta ja taloudesta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi-kahdeksan
(6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimihenkilöitä sekä toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArt:in jäseniä. Erityisiä vastuualueita ovat tiedotus- ja someasiat, näyttelyt ja tapahtumat, jäsenrekisteri, Galleria Allin vuokraus ja näyttelytoiminta, Allin hoito, muiden näyttelytilojen varaukset. Kirjanpito on ulkoistettu.

Kokoukset

Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kokousten yhteydessä pyritään järjestämään jäsentapahtumia esim. museokeskus Sinkassa. KuumArt:in johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa, lukuun ottamatta heinäkuuta.

Jäsenet ja jäsenyydet

Yhdistykseen kuuluun varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArt:in johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö. Jäsenet saavat jäsenkortin, joka oikeutta joihinkin etuihin museoissa ja taidetarvikeliikkeissä.
KuumArt ry on jäsen Uudenmaan kuvataidejärjestöjen liitossa (UKJ) ja sitä kautta Suomen Kuvataidejärjestöjen liitossa (SKJL). Yksittäisille jäsenille avautuu mahdollisuus osallistua liittojen järjestämiin näyttelyihin.

Tiedottaminen

Jäsenkirje lähetetään niin usein kun on tarvetta tiedottaa ajankohtaisista asioista, pääosin sähköpostilla. Yleisölle yhdistyksen toiminnasta kerrotaan paikallislehdissä, julisteita ja tiedotteita painatetaan. Yhdistyksellä on omat kotisivut joissa esitellään yhdistyksen toimintaa ja ilmoitetaan tulevista tapahtumista. Lisäksi ylläpidetään FB-sivuja, joissa jäsenet voivat kertoa omista näyttelyistään ja taiteen alan tapahtumista. Galleria Allilla on omat sivut joissa kerrotaan Allin näyttelyistä. Somenäkyvyyttä kehitetään jatkuvasti.

Talous

KuumArt ry:n tulot muodostuvat jäsenmaksuista sekä Allin vuokratuloista sekä Tuusulan kunnalta että Keravan kaupungilta haettavista avustuksista. Allin vuokrauksella katetaan Keravan kaupungin perimää vuokraa, joka on toiminnan suurin kuluerä.

2. VARSINAINEN TOIMINTA
Näyttelytoiminta

Galleria Alli Keravalla tarjoaa yleisölle kahden viikon välein vaihtuvia ilmaisia näyttelyitä. Galleria on erittäin tärkeä alueen aktiiveille taiteilijoille keskeisen sijaintinsa ansiosta. Näyttelytilaa vuokrataan sekä yhdistyksen jäsenille että ulkopuolisille, taiteilijaryhmille ja seuroille. Vaihtuvia näyttelyitä on vuosittain yli kaksikymmentä ja niissä käy runsaat 5000 vierailijaa. Kaikki vuoden 2023 näyttelyajat on varattu. Yhdistys vuokraa galleriarakennusta Keravan kaupungilta ja huolehtii tiloista. Tavoitteena on saada kaupunki vuosittain tekemään korjauksia ja parannuksia talon kuntoon.
KuumArt koordinoi Järvenpäässä sijaitsevan ravintola Huvilan, sekä Hyrylässä sijaitsevan ravintola Kerhon näyttelyitä. Huvilan näyttelytila on vain KuumArtin jäsenistön käytössä.
Vuosinäyttely järjestetään 12.5.-1.6.2023 Galleria Järnätissä Järvenpäässä. Näyttelyn juryttää ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt –taiteilija valitaan yleisöäänestyksellä, ja hänelle tarjotaan mahdollisuus pitää Galleria Allissa palkintonäyttely seuraavan vuoden tammikuussa. Äänestäneiden kesken arvotaan palkinto.
Jäsenistölle avoin, juryttämätön myyntinäyttely järjestetään Galleria Allissa marraskuussa.
Muita jäsenistön yhteisnäyttelyitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

3. MUU TOIMINTA

Yhdistys tukee monin tavoin taiteilijoidensa kehittymistä yhteistyöllä kokeneiden ammattitaiteilijoiden kanssa. Näyttelyiden yhteydessä järjestetään avoimia palaute- ja keskustelutapahtumia esillä olevista teoksista.
Kursseja ja koulutustapahtumia järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan. Galleria Allin yläkerrassa on pieni kokoustila johtokunnan käytössä.
Keravan päivänä kesäkuussa aktivoidaan yleisöä ja lapsiperheitä järjestämällä Taidepiknik sopivassa paikassa.
Jäsenistö kokoontuu kesällä maalaamaan Saksan kartanolle Tuusulaan.
10. heinäkuuta osallistutaan valtakunnalliseen Suureen Maalaustapahtumaan ja järjestetään Erkkolassa Rantatiellä sekä Keravalla kaikille avoin maalauspäivä, johon yhdistys kustantaa materiaaleja.
Elokuussa osallistutaan Tuusulan Taiteiden Yön tapahtumiin.
Galleria Allin pihalla järjestetään yleisötapahtumia, kuten perinteinen markkinatapahtuma Keravan Valkosipulifestivaaleilla elokuussa, samoin syyskuussa Sirkusmarkkinoiden aikana.
KuumArt ry voi profiloitua ja saada näkyvyyttä vuonna 2024 järjestettävien Keravan asuntomessujen yhteydessä. Tulevana vuonna pyrimme suunnittelemaan erilaisia yhteistyömuotoja Keravan kaupungin messujen järjestäjien kanssa.

 

 

 Toimintasuunnitelma 2022.

KuumArt ry toimintasuunnitelma 2022

 

YLEISTÄ
KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.
Hallinto
KuumArt:n toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArt:n jäseniä.
Kokoukset
Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArt:n johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuun ottamatta kesäkautta.
Jäsenet ja jäsenyydet
Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArt:n johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö.
KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

VARSINAINEN TOIMINTA
Näyttelytoiminta
-Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset.
-KuumArt koordinoi edelleen Järvenpäässä sijaitsevan ravintola Huvila:n näyttelyitä.
-Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään kevään aikana, paikka tarkentuu myöhemmin. Näyttelyn jyryttää ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt taitelija valitaan yleisöäänestyksellä ja hän pitää Galleria Allissa palkintonäyttelyn. Lisäksi äänestäneiden kesken arvotaan palkinto.
-Kesällä KuumArt järjestää Jokelan Tiilitehtaassa näyttelyn.
-Lokakuussa pidetään vaihtonäyttely Loviisan taideseuran kanssa. Loviisaan valitut taiteilijat valvovat Galleria Alliin tulevan Loviisan taideseuran näyttelyn.

-Jäsenistölle avoin jyryttämätön myyntinäyttely järjestetään Galleria Allissa marraskuussa. Näyttelyn aikana pidetään taideseuralaisten pikkujoulut.

MUU TOIMINTA
-Mikäli innokkuutta riittää, järjestämme Galleria Allissa edelleen kritiikkitilaisuuksia, jonne jäsenet voivat tuoda noin viisi työtä, joista ammattitaiteilija antaa kritiikkiä.
-KuumArt huomioi kesäkuun puolessa välissä järjestettävän Kerava-päivän toiminnassaan. -Heinäkuussa järjestetään valtakunnallinen Suuri maalaustapahtuma, paikkana Tuusulassa sijaitseva
Erkkola.
-Elokuun tapahtumia ovat Valkosipulifestivaalit, joihin järjestetään ohjelmaa Allin pihalla, sekä Tuusulan
Taiteiden Yö – tapahtumaan osallistuminen.
-Syyskuun Sirkusmarkkinoihin osallistutaan myöhemmin syntyvien ideoiden mukaisesti. Taidepolku-projektia jatketaan pitkin vuotta ja pyydetään mukaan Pekka Halosen akatemia.

TIEDOTUS
Yhdistys julkaisee jäsenkirjeen alkuvuodesta ja tiedottaa muusta toiminnasta sähköpostitse niin monta kertaa vuodessa kuin tarpeellista. Yhdistyksen Internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Galleria Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.
Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.

KULTTUURI-JA YHTEISTOIMINTA
Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n kanssa, jonka hallituksessa KuumArt on edustettuna sekä Keravan Käsin taitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa.

VIRKISTYS JA MUU YHTEISTOIMINTA
Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään kesäkuussa. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään jäsenilta Sinkassa.

TALOUS
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien, että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.

 

 

 

KuumArt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

  1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.

Hallinto

KuumArt:n toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArt:n jäseniä.

Kokoukset

Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArt:n johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuun ottamatta kesäkautta.

Jäsenet ja jäsenyydet

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArt:n johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö.

KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

  1. VARSINAINEN TOIMINTA

Näyttelytoiminta

Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset.

KuumArt koordinoi edelleen myös Järvenpäässä sijaitsevan ravintola Huvila:n näyttelyitä.

Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään Rantatien Galleriassa 1.-28.2.2021. Näyttelyn juryttää yhdistyksen ulkopuolinen ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt taitelijan valitsee tästä näyttelystä sellainen julkisuuden henkilö, joka ei ole itse ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt taiteilija pitää Galleria Allissa palkintonäyttelyn.

Vuonna 2021 on tarkoitus pitää vaihtonäyttely Loviisan taideseuran kanssa.  

Kaikille avoin POP-UP  näyttelyviikko pidetään Galleria Allissa kesällä ja loppuvuodesta samassa tilassa on jäsenistön juryttämätön yhteisnäyttely. Osallistumme Jokelan Kimara näyttelyyn kutsumalla tuusulalaisia tekemään linnunpelättimiä näyttelyn pellolle.

Tuusulan asuntomessuja varten perustimme nettitaidelainaamon, joka on liitetty Taidelainaamo Taikka:n  yhteyteen. 

MUU TOIMINTA

Järjestämme Galleria Allissa kritiikkitilaisuuden, jonne jäsenet voi tuoda noin viisi työtä, joista haluaa ammattitaiteilijalta kritiikkiä.

Syksyllä 2018 aloitettua alakouluikäisille suunnattua kuvataidekerhotoimintaa jatketaan Tuusulassa.

Heinäkuussa järjestetään valtakunnallinen Suuri maalaustapahtuma, paikkana  Galleria Alli tai Erkkola.  Elokuun tapahtumia ovat Valkosipulifestivaalit, joihin järjestetään ohjelmaa Allin pihalla, sekä Tuusulan Taiteiden Yö – tapahtumaan osallistuminen. SyyskuunSirkusmarkkinoihin tilaamme taidevankkurit Linnuntie:n esiintymään Allin pihalle.

TIEDOTUS

Yhdistys julkaisee jäsenkirjeen alkuvuodesta ja tiedottaa muusta toiminnasta sähköpostitse niin monta kertaa vuodessa kuin tarpeellista. Yhdistyksen Internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Galleria Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.

Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.

KULTTUURI-JA YHTEISTOIMINTA

Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n kanssa, joiden hallituksissa KuumArt on edustettuna, sekä Keravan Käsin taitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Taidelainaamo toimii yhteistyössä Taikka:n kanssa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa.

VIRKISTYS JA MUU YHTEISTOIMINTA

Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään kesäkuussa. Syyskaudella järjestetään jäsenilta Sinkassa.

  1. TALOUS

 Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.