Toimintasuunnitelma 2024

1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.

Hallinto
KuumArt:n toiminnasta ja taloudesta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi-kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimihenkilöitä sekä
toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArt:n jäseniä. Erityisiä vastuualueita ovat tiedotus- ja someasiat, näyttelyt ja tapahtumat, jäsenrekisteri, Galleria Allin vuokraus ja näyttelytoiminta,
Allin hoito, muiden näyttelytilojen varaukset. Kirjanpito on ulkoistettu.

Kokoukset
Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kokousten yhteydessä pyritään järjestämään jäsentapahtumia esim. museokeskus Sinkassa. KuumArt:in johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa, lukuun ottamatta heinäkuuta.

Jäsenet ja jäsenyydet
Yhdistykseen kuuluun varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArt:in johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö. Jäsenet saavat jäsenkortin, joka oikeuttaa joihinkin etuihin museoissa ja taidetarvikeliikkeissä. KuumArt ry on jäsen Uudenmaan kuvataidejärjestöjen liitossa (UKJ) ja sitä kautta Suomen
Kuvataidejärjestöjen liitossa (SKJL). Yksittäisille jäsenille avautuu mahdollisuus osallistua liittojen järjestämiin näyttelyihin.
Jäsenmaksu 25 €
Uudet jäsenet 25 + 5 €

Tiedottaminen
Jäsenkirje lähetetään niin usein, kun on tarvetta tiedottaa ajankohtaisista asioista, pääosin sähköpostilla. Yleisölle yhdistyksen toiminnasta kerrotaan paikallislehdissä, julisteita ja tiedotteita painatetaan. Yhdistyksellä on omat kotisivut, joissa esitellään yhdistyksen toimintaa ja ilmoitetaan tulevista tapahtumista. Lisäksi ylläpidetään FB-sivuja, joissa jäsenet voivat kertoa omista näyttelyistään ja taiteen alan tapahtumista. Galleria Allilla on omat sivut, joissa kerrotaan Allin näyttelyistä. Somenäkyvyyttä kehitetään jatkuvasti.

Talous
KuumArt ry:n tulot muodostuvat jäsenmaksuista, Allin vuokratuloista sekä Tuusulan kunnalta ja Keravan kaupungilta haettavista avustuksista. Allin vuokrauksella katetaan Keravan kaupungin perimää vuokraa, joka on toiminnan suurin kuluerä.

2. VARSINAINEN TOIMINTA

Näyttelytoiminta
Galleria Alli Keravalla tarjoaa kahden viikon välein vaihtuvia yleisölle ilmaisia näyttelyitä. Galleria on erittäin tärkeä alueen aktiiveille taiteilijoille keskeisen sijaintinsa ansiosta. Näyttelytilaa vuokrataan sekä yhdistyksen jäsenille että ulkopuolisille taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja seuroille.

Vaihtuvia näyttelyitä on vuosittain yli kaksikymmentä ja niissä käy runsaat 5000 vierailijaa. Yhdistys vuokraa galleriarakennusta Keravan kaupungilta ja huolehtii tiloista. Tavoitteena on saada kaupunki vuosittain tekemään korjauksia ja parannuksia rakennuksen kuntoon.

KuumArt koordinoi Järvenpäässä sijaitsevan ravintola Huvilan sekä Hyrylässä sijaitsevan ravintola Kerhon näyttelyitä. Huvilan näyttelytila on vain KuumArt:n jäsenistön käytössä.

Vuosinäyttely järjestetään Moniossa 29.1.–16.2.2024. Näyttelyn jyryttää ammattitaiteilija (tänä vuonna Haruka Kashima). Vuoden KuumArt –taiteilija valitaan yleisöäänestyksellä ja hänelle tarjotaan mahdollisuus pitää Galleria Allissa palkintonäyttely seuraavan vuoden tammikuussa. Äänestäneiden kesken arvotaan palkinto. Jäsenistölle avoin, jyryttämätön myyntinäyttely järjestetään Galleria Allissa marraskuussa.

Muita jäsenistön yhteisnäyttelyitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

3. MUU TOIMINTA

Kursseja ja koulutustapahtumia järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan. Galleria Allin yläkerrassa on pieni kokoustila johtokunnan käytössä. Uutena Hyrylän ja Keravan kirjastoon ”Kuvataiteen Avo lava” iltoja. Jäsenet saa tuoda teoksia keskustelun avauksiksi. Esim. klo 18-20, ennakkoilmoittautumisilla.

Keravan päivänä 16. kesäkuuta aktivoidaan yleisöä ja lapsiperheitä järjestämällä Taidepiknik Galleria Allin pihassa. 10. heinäkuuta osallistutaan valtakunnalliseen Suureen Maalaustapahtumaan ja järjestetään Erkkolassa Rantatiellä sekä Keravalla kaikille avoin maalauspäivä. Elokuussa osallistutaan Tuusulan Taiteiden Yön tapahtumiin.

Galleria Allin pihalla järjestetään yleisötapahtumia, kuten perinteinen markkinatapahtuma Keravan Valkosipulifestivaaleilla elokuussa, samoin syyskuussa Sirkusmarkkinoiden aikana. Keravan 100v juhlavuonna maalataan Kerava-aiheisia kuvia.