Taideyhdistys KuumArt ry

Koskiston Taidekeskuksen kesä

Koskiston Taidekeskuksen kuudes kesänäyttely on valmisteilla. Olisiko KuumArtissa kiinnostuneita taiteilijoita osallistumaan näyttelyyn? Perinteisesti mukana on ollut useita pääkaupunkiseudulla työskenteleviä taiteilijoita ja asiakaskuntamme tulee myös pääasissa sieltä.

Taidekeskus on kesällä 2013 osa Länsi-Kymen kulttuuritietä ja näyttelyn teema käsittelee maaseutua, luontoa ja ruokaa. Kulttuuritie -hankkeessa on mukana Kouvolan ja  Loviisan kaupungit sekä tien varrella olevat yrittäjät ja kulttuuritoimijat.
Lisätietoja meistä ja hankkeesta löytyy täältä www.koskistontaidekeskus.fi

Teosten toteuttamistapa on vapaasti valittavissa.
Meille on tulossa mm. videoteos, veistoksia, klassista ja modernia maalausta.
Näyttelyn järjestämisestä vastaa Taidekeskus.
Taiteilijan osuudeksi jää teosten vakuuttaminen niin halutessaan ja teosten suojaaminen kuljetusta varten.
Osallistujien määrä on rajattu enintään 25 taiteilijaan, jotka valitaan työnäytteiden perusteella huhtikuun puoleen väliin mennessä.