Taideyhdistys KuumArt ry

Eero Järnefeltin taide – yleisöluento

Järvenpään Opisto järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman yleisöluennon ”Eero Järnefeltin taide” keskiviikkona 18.9.2013 klo 18-19.30 Järvenpää-talon Juhani Aho-salissa. Illan luennoitsijana on FM, taidehistorioitsija Eija Olsson. Hänen illan esityksessään nähdään runsaasti kuvia!