Taideyhdistys KuumArt ry

Kevätnäyttelyyn valitut taiteilijat

KuumArt JULISTE www

Kevätnäyttely Galleria Järnätissä 8.4-21.4.

Lista näyttelyyn valituista taiteilijoista:
Roy Aurinko
Ia Falck-Toivanen
Tapani Eneberg
Marika Etholèn
Tuija Halonen
Katriina Helo
Pekka Hokkanen
Mirja Jaamalahti
Jari Järnström
Kikka Kainu-Lehto
Seija Kajalo
Marju Karlsson
Petteri Kerko
Pirkko Korpela
Kristiina Kostia
Milla Kuosmanen
Outi Latvala
Antti Lehtinen
Anna Lehtovaara
Juuso Lipponen
Vicky Maaranen
Anne Malin
Leena Nio
Irina Nyyssönen
Else-Maj Mannerheimo
Tarja Martiskainen
Maritta Meckelborg
Tiina Mononen
Jaana Mäkelä
Mari Mäkinen
Elli Parkkonen
Leo Pietarinen
Vesa Rautiainen
Kirsi Samiola
Eira Savolainen
Tuula Siltasari
Ritva Sirjala
Ilona Suojama
Terttu Sutinen
Terhi Takanen
Tuula Toukkari
Mirja Tuomi-O`Donovan
Merja Tuomi-Lönnblad
Eeva Uusivirta
Nina Wiskari