Taideyhdistys KuumArt ry

KUTSU ympäristötaidenäyttelyyn!

HAKU TAITEILIJOILLE YMPÄRISTÖTAIDENÄYTTELYYN

Uudenmaan kuvataidejärjestöt UKJ ry ja Lohjan Taideyhdistys ry kutsuu taiteilijoita mukaan ympäristötaidenäyttelyyn Kässän Talon puistoon 4.7.– 30.8.2019 Lohjalle.
Teema on avoin, mutta se voi ottaa kantaa ympäristöasioihin. Näyttelyyn voi osallistua kaikki Suomessa näyttelyajan aikana olevat taiteilijat. Taidepuisto 19 on Kässän talon välittömässä läheisyydessä oleva puisto, jossa on puita ja pensaita. Kässäntalon osoite on Tynninharjuntie 21, 08700 Lohja.

Ympäristötaide on rakennettuun kulttuuriympäristöön tai luonnonympäristöön tehtyä taidetta. Teos voi käsitellä ekologisia asioita tai ottaa kantaa ihmisen ja ympäristön suhteeseen. Materiaa- li voi olla kierrätys- tai luonnonmateriaalia. Teos voi olla tilateos, nykyveistos tai ääniteos. Kuiten- kin sellainen teos, joka kestää sään, sateen ja tuulen ja on turvallinen. (Ellei teoksen ole tarkoitus hävitä luonnon voimien vaikutuksesta.) Teos ei saa sisältää rautalankaa ja lasia vahingoittumis- vaaran vuoksi, eikä rautalankaa saa käyttää kiinnitykseen.
UKJ:n hallitus jyryttää näyttelyyn valittavat teokset. Teoksia valittaessa kiinnitetään erityistä huo- miota materiaalivalintoihin ja teoksen rakenteellisiin asioihin. Teosvalinnoissa kiinnitetään huo- miota luontoa kunnioittaviin suunnitelmiin.

HAKUOHJEET, AIKATAULU ja OHJEITA VALITUILLE

Lähetä vapaamuotoinen teosehdotuksesi (luonnokset, valokuvat) max. 3 ehdotusta/ taiteilija tai taiteilijaryhmä toukokuuhun 29.5.2019 mennessä.
Liitä mukaan taiteilijatiedot: tekijän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit halutessasi liittää mukaan cv:n.

Jyrytysmaksu taiteilija/taiteilijapari/työryhmä 10 € maksetaan UKJ:n tilille FI15 8000 1001 813584. Viite 25768. Liitä mukaan hakemukseen maksettu jyrytysmaksun kuitti.

Lähetystavat: (valitse itsellesi sopivin vaihtoehto):

  • Sähköposti: taidepuisto.ukj@gmail.com
  • Postitus: Vicky Maaranen, Taipaleentie 96, 09860 Perttula
  • Sähköinen haku: https://www.ukj.fi/taidepuisto19sahkoinenhaku/Teosehdotusten jättäminen alkaa heti. Jätä teosehdotukset 29.5.2019 mennessä. Näyttelyyn valitut teokset julkaistaan UKJ:n kotisivulla 9.6.2019 mennessä.
  • Teosten pystytys: 28.30.6. 2019
  • Avajaiset: 4.7. 2019 klo 18
  • Teosten purku 31.8.2.9.2019Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu. Puihin ei saa naulata mitään, eikä muutoin- kaan vahingoittaa ympäristöä. Näyttelyyn valittu taiteilija sitoutuu kuljettamaan teoksen omalla kustannuksellaan näyttelyalueelle, hoitamaan ripustuksen, tulemaan paikalle korjaamaan vaurioi- tunutta teosta tai poistamaan sen, sekä sitoutuu purkamaan teoksen näyttelyn päätyttyä. UKJ:lla ja Lohjan Taideyhdistyksellä on oikeus poistaa tai siirtää alueelta luontoa tai ympäristöä vahin- goittava teos tai rikkoutunut teos. Jos Siirrosta tai poistosta aiheutuu kustannuksia, on näyttelyn järjestäjillä oikeus periä korvaus taiteilijalta. Jokainen taiteilija vakuuttaa teoksensa itse. Lohjan Taideyhdistys ja UKJ ei vastaa mahdollisista teosvaurioista. Kun osallistut jyrytykseen, annat sa- malla UKJ ry:lle ja Lohjan Taideyhdistykselle oikeuden julkaista nimesi / taiteilijanimesi näyttelyn taiteilijaluettelossa ja oikeuden julkaista näyttelyyn valittujen teosten nimet sekä muut niistä kysy- tyt tiedot näyttelyluettelossa ja muissa näyttelyjulkaisuissa. Taiteilija- ja näyttelyluetteloa julkais- taan itse näyttelyssä, yhdistyksen netti-sivuilla ja Facebook-sivulla. Taidepuistossa on vapaa oi- keus ottaa valokuvia ja näitä kuvia voidaan vapaasti julkaista.Lisätiedot: sposti: taidepuisto.ukj@gmail.com