KuumArt vuosinäyttely 24.8.-2.9.2021 Rantagalleriassa

 

KuumArt 2021 vuosinäyttelyn kokoamisesta
 
Yhteisnäyttelyiden kokoaminen on aina mielenkiintoinen ja myös haasteellinen tehtävä. Lopulliseen kokonaisuuteen vaikuttaa monet seikat ja ne kaikki vaikuttavat siihen millaisena lopullisen kokonaisuuden näemme.
 
Tämän kertainen vuosinäyttely toteutui monien reunaehtojen sanelemana. Taiteilijat toivat tarjolle valitsemiaan teoksia, näyttelytila on rajallinen ja teoksia valitessani jouduin tekemään valintoja ajatellen käytettävissä olevia seiniä ja niitä teoksia joista parhaiten saa hyvän kokonaisuuden. Nyt teoksia oli tarjolla verraten paljon suhteessa käytettävissä olevaan tilaan.
 
Seuran vuosinäyttely on myös katsaus seuran toimintaan ja siitä syystä onkin tärkeää, että esille laitettu näyttely kertoo jotakin seuran taiteellisesta tasosta millä sitten saadaan arvostusta seuran toiminnalle ja sen taiteilijoille.
 
Valinta kahden hyvän teoksen välillä on aina vaikeaa kun tietää, että toinen on jätettävä pois. Nyt jouduin tekemään paljon näitä valintoja ja moni hyvä teos jäi näyttelystä pois. Jouduin jättämään joitakin teoksia pois jo pelkästään tilan takia mikä tarkoittaa tietysti sitä, että jouduin pilkkomaan hyvistäkin teossarjoista mukaan vain yhden. Jotkut teokset eivät vain yksinkertaisesti sopineet mielestäni erilaisista syistä näin pieneen tilaan toisten teosten kanssa. Näyttelyn on kuvattava seuran taiteilijoiden työtä monipuolisesti mikä myös asettaa omat vaatimukset teosten ripustamiselle. Näin ollen ripustukseen oli valittava keskenään toisiinsa sopivia teoksia jotta kokonaisuus olisi harmoninen ja katsojaa kiinnostava. Näyttelyt ovat katsojaa varten.
 
Kun yksi henkilö valitsee näyttelyyn teokset, vastuu on suuri. Silloin ei saa ajatella sitä mistä itse pitää, vaan on arvioitava teokset niiden sisällön ja toteutuksen perusteella mahdollisimman objektiivisesti. Teos voi vedota katsojaan erilaisista syistä; on aihe, on muotoa ja väriä, piirustus- ja maalaustyylejä, omaperäisyys ja yllätyksellisyys, tunnelma sekä toki myös taito. Entinen presidenttimme Mauno Koivisto on todennut, että hänen käsittääkseen taitelijalla on oltava kuvattava aihe ja taito kuvata sitä. Teoksia valittaessa tuota voi pitää hyvänä ohjenuorana.
 
Kiitokset ja onnea näyttelyn taiteilijoille, kiitokset ansiokkaasti toimineelle ripustustyöryhmälle, oli ilo työskennellä teidän kansanne, kaikki tapahtui käden käänteessä ja ammattimaisesti. Tämä kokonaisuus on monien ihmisten yhteistyön tulosta.
 
Terveisin Jukka Kinanen