Taideyhdistys KuumArt ry

KuumArt toimintasuunnitelma 2022

KuumArt ry TOIMINTASUUNNITELMA 2022

YLEISTÄ
KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.
Hallinto
KuumArt:n toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArt:n jäseniä.
Kokoukset
Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArt:n johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuun ottamatta kesäkautta.
Jäsenet ja jäsenyydet
Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArt:n johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö.
KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

VARSINAINEN TOIMINTA
Näyttelytoiminta
-Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset.
-KuumArt koordinoi edelleen Järvenpäässä sijaitsevan ravintola Huvila:n näyttelyitä.
-Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään kevään aikana, paikka tarkentuu myöhemmin. Näyttelyn jyryttää ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt taitelija valitaan yleisöäänestyksellä ja hän pitää Galleria Allissa palkintonäyttelyn. Lisäksi äänestäneiden kesken arvotaan palkinto.
-Kesällä KuumArt järjestää Jokelan Tiilitehtaassa näyttelyn.
-Lokakuussa pidetään vaihtonäyttely Loviisan taideseuran kanssa. Loviisaan valitut taiteilijat valvovat Galleria Alliin tulevan Loviisan taideseuran näyttelyn.

-Jäsenistölle avoin jyryttämätön myyntinäyttely järjestetään Galleria Allissa marraskuussa. Näyttelyn aikana pidetään taideseuralaisten pikkujoulut.


MUU TOIMINTA
-Mikäli innokkuutta riittää, järjestämme Galleria Allissa edelleen kritiikkitilaisuuksia, jonne jäsenet voivat tuoda noin viisi työtä, joista ammattitaiteilija antaa kritiikkiä.
-KuumArt huomioi kesäkuun puolessa välissä järjestettävän Kerava-päivän toiminnassaan. -Heinäkuussa järjestetään valtakunnallinen Suuri maalaustapahtuma, paikkana Tuusulassa sijaitseva
Erkkola.
-Elokuun tapahtumia ovat Valkosipulifestivaalit, joihin järjestetään ohjelmaa Allin pihalla, sekä Tuusulan
Taiteiden Yö – tapahtumaan osallistuminen.
-Syyskuun Sirkusmarkkinoihin osallistutaan myöhemmin syntyvien ideoiden mukaisesti. Taidepolku-projektia jatketaan pitkin vuotta ja pyydetään mukaan Pekka Halosen akatemia.


TIEDOTUS
Yhdistys julkaisee jäsenkirjeen alkuvuodesta ja tiedottaa muusta toiminnasta sähköpostitse niin monta kertaa vuodessa kuin tarpeellista. Yhdistyksen Internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Galleria Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.
Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.


KULTTUURI-JA YHTEISTOIMINTA
Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n kanssa, jonka hallituksessa KuumArt on edustettuna sekä Keravan Käsin taitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa.

VIRKISTYS JA MUU YHTEISTOIMINTA
Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään kesäkuussa. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään jäsenilta Sinkassa.

TALOUS
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien, että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.