Taideyhdistys KuumArt ry

Taideyhdistys KuumArt ry

Ajantaju – Galleria Alli

Valokiila -ryhmä

Galleria Allissa on esillä valokuvanäyttely ’Ajantaju’ 17.9.-29.9.2019 välisenä aikana. Näyttelyn järjestää ryhmä ’Valokiila’ (valokiila.webnode.fi). Syyskuun näyttely on ryhmämme viides yhteisnäyttely. Ajantaju-näyttelyssä lähestymme aikaa omista näkökulmistamme. Juha Vakkilainen esittelee kuvissaan havaintojaan ajan luontoon jättämistä jäljistä, Henna Lundenius pohtii elämän rajalla olemista, Helena Perhonen yli 90-vuotiaiden hyvää elämää ja Ari Helanderin valokuvakollaaseissa on historiallisten kuvien aikakerrostumia. 

Vierailijana ’Ajantaju’ näyttelyssä on useita yksityisnäyttelyitä pitänyt Harry Berg, joka tuo näyttelyyn vanhoista puista tekemiään veistoksia.

Näyttelyn avajaiset maanantaina 16.9.2019 klo 18.00. Tervetuloa !
Galleria Alli, Paasikivenkatu 9, 04200 Kerava

Projekti tarjolla!

Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut hakee 1-3 taiteilijaa/taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia Keravan terveyskeskukseen. Saneeraus alkaa marraskuussa 2019. Painopiste on aula- ja odotustiloissa, joiden viihtyisyyttä ja identiteettiä pyritään vahvistamaan esimerkiksi rakenteisiin integroituvalla taiteella. Valoisuuden ja tilantunnun lisäämiseksi osa rakenteista tullaan toteuttamaan ääntä eristävinä lasipintoina.

Pistemäisten taideteosten sijaan tarkoituksena on luoda seinä-, lattia- ja mahdollisesti myös kattorakenteita hyödyntävä kokonaissuunnitelma. Lisäksi taide tuodaan lasten odotustilaan sekä saattohuoneisiin osaksi hoitotyötä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 000€. Se sisältää taiteilijapalkkiot, teosten materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

TAITEILIJAVALINNAT

Taiteilijaksi voi hakea kuvataiteen koulutuksen saaneet ammattilaiset, joilta toivotaan aiempaa kokemusta julkisen taiteen hankkeiden suunnittelusta ja läpiviennistä. Työryhmässä voi olla taiteilijan lisäksi mukana myös muiden ammattiryhmien edustajia. Taiteilijavalinnat tehdään aiemman tuotannon perusteella. Hakija voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut joko kokonaisuudesta tai jostakin hankkeen seuraavasta osasta:

  • Lasiseiniin tai muihin rakenteisiin kokonaan tai osin integroitava teos
  • Lasten nurkkaus (voi myös olla integroitu teos)
  • Saattohuoneet (voi myös olla integroitu teos)

Kokonaisvaltainen idea, joka kattaa kaikki nämä kohteet, on mahdollinen. Luonnosvaiheeseen valitaan 1–5 taiteilijaa/työryhmää. Luonnosvaiheesta maksetaan 2 000 € palkkio.

Valinnoista vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu tilaajan, arkkitehtuuritoimiston ja Keravan taidemuseon edustus. Taiteilijavalinnoissa tullaan kiinnittämään huomiota tekijöiden ammattitaitoon ja ajatusten tuoreuteen. Teosten suunnittelussa toivotaan osallistavaa otetta.

Mikäli portfoliohaku ja/tai luonnosvaihe eivät tuota taiteellisesti tarpeeksi korkeatasoista tulosta, asiantuntijaryhmällä on mahdollisuus tilata suunnitelma toiselta taiteilijalta. Tilaajalla on myös oikeus jättää luonnokset toteuttamatta. Luonnosvaiheen jälkeen valitulla/valituilla taiteilijalla/taiteilijoilla on aikaa työstää suunnitelmaansa 3–4 kk.

AIKATAULU

Portfoliohaku
 21.8.−8.9.2019
Luonnosvaihe 16.9−27.10.2019
Luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa taiteilijat pääsevät tutustumaan tiloihin, talossa työskenteleviin ja asioiviin ihmisiin sekä keskustelemaan tilaajan ja saneerausta suunnittelevaan arkkitehdin kanssa.
Jatkosuunnittelu ja toteutus 1.11.2019−31.5.2020
Rakennuksen saneeraus alkaa vaiheittaan marraskuussa 2019 ja valmistuu keväällä 2020.

HAKUOHJEET

Mitä portfolion tulee sisältää? 

  • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen Y-tunnus ja www-sivun osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö)
  • Ansioluettelo/t
  • Portfolio aiemmin toteutetuista teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Painotus uusimmassa tai hankkeen kannalta oleellisimmassa aineistossa. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
  • Selvitys siitä, mihin hankkeen osaan/osiin hakemus kohdistuu sekä perustelut, miksi meidän tulisi valita sinut mukaan terveyskeskuksen saneeraushankkeeseen (max. 150 sanaa).

Portfolion lähetysohjeet

  • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 10 M)
  • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI tyoryhman_nimi.pdf
  • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Portfoliohaku: Työryhmän nimi

Portfoliot lähetetään sähköisesti sunnuntaihin 8.9.2019 klo 24:00 mennessä osoitteeseen helena.kinnunen@kerava.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan. HUOM. Luonnosehdotuksia teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

LISÄTIETOA

Keravan terveyskeskus on valmistunut vuonna 1978, laajennusosa valmistui 2005. Tila on melko matala, hämärä ja käytävämäinen. Saneeraussuunnittelusta vastaa Kaisu Vasara, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Saneerauksessa uudistetaan täysin talon länsipäädyn päivystysalue. Lisäksi arkisto- ja uima-allastiloihin muokataan uusia vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotila. Vuodeosastoilla uudistetaan kansliatiloja ja henkilökunnan työtiloja. Taideteos voi laajentua myös saneerauksen ulkopuolelle jääviin tiloihin, joiden viihtyvyyttä ja erottuvuutta tullaan parantamaan.

Lisätietoja:
Amanuenssi Helena Kinnunen, Keravan taidemuseo, helena.kinnunen@kerava.fi

Terveyskeskuksen pohjakuvia voi tilata:
korkeakouluharjoittelija Mari Vartiainen, mari.vartiainen@kerava.fi

Hakuohje pdf-tiedostona: Taidetta Keravan terveyskeskukseen

Ruoho kasvaa raunioilla

Ruoho kasvaa raunioilla, on Kirsi-Marja Jokelan, sekä Anja Korkiakankaan yhteisnäyttely, jossa taiteilijat pohtivat eri taiteenmenetelmiä käyttäen ihmisen ja luonnon kohtaamista. Miten ihminen ottaa ympärillä olevan luonnon huomioon? Miten ihminen näkee itsensä sen kaiken keskellä? Entä mitä tapahtuu, kun ihmistä ei enää ole?

Pirkko Hämäläinen – Eija Sandberg – Teuvo Ahokas
ke 10.7. Helene Schjerfbeckin  syntymäpäivä – Koko perheen maalaustapahtuma klo 12-16
ke 10.7. Edith Söderganin runojaTeuvo Ahokas klo 18
la 13.7. Edith Söderganin runoja Teuvo Ahokas klo 14
ke 17.7 Edith Söderganin runoja Teuvo Ahokas klo 18
la 20.7. Karkkitehtuuria koko perheelle klo 13-16
Pirkko Hämäläinen, Portfolio:https://pirkkostina.wordpress.com/
Eija Sandberg, Portfolio:https://kaarinasand.wordpress.com/

”Yksinäisyys” Alliin Armas-festivaalin aikana

Armas on valtakunnallinen festivaali, joka juhlistaa ikääntymistä. KuumArt osallistuu festivaaliin yhteistyössä Hyvinvointiakatemian kanssa järjestämällä taidenäyttelyn, jonka teemana on tänä vuonna Yksinäisyys.

Näyttelyn perustana on Hyvinvointiakatemian kirjoittajaryhmän yksinäisyys-aiheiset kirjoitukset,  joista näyttelyyn ilmoittautuneet KuumArtin taiteilijat voivat vapaasti inspiroitua. 

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Teoksen tekniikka on vapaa. Osallistumismaksua ei ole.

Näyttelyn yhteyteen kootaan kansio, johon tulee näyttelyssä mukana olevien taiteilijoiden esittelyt. A4-kokoisella paperilla voit esitellä näyttelyssä mukana olevan teoksesi taustoja ja omaa taiteilijuuttasi (cv /statement).

Näyttely järjestetään Galleria Allissa. Avoinna : ti-pe 12-18, la-su 12-16.

TÖIDEN TUONTI: sunnuntaina  29.9. klo 17  Galleria Alli, Paasikivenkatu 9, Kerava

AVAJAISPÄIVÄ: tiistaina 1.10.

NÄYTTELYN PURKU: sunnuntaina 13.10. klo 16.

HUOM! ilmoittautuminen 31.5.2019 mennessä Pirkko Hämäläinen:  sähköpostiviestillä pirkkohamalainen2(AT)gmail.com (tai tekstiviestillä 040-8455786 , ne joilla ei ole sähköpostia)
Merkitse viestin aiheeksi/otsikoksi: KuumArt Armas ilmoittautuminen, oma nimesi.

Havukainen & Mäkinen Allissa

MUMMOINMUNIMAA

Virkattuja, värkättyjä ja veistettyjä tarinoita
taidenäyttelyssä Keravalla

Torstaina 16.5. aukeaa Sini Havukaisen ja Päivi Mäkisen taidenäyttely
MUMMOINMUNIMAA Keravalla Galleria Allissa. Siellä voi kohdata ja kokea
hahmoja ja paikkoja oudoista tarinoista, jotka syntyvät eletystä ja kuvitellusta todellisuudesta, kierrätysmateriaaleista ja kuulopuheista.


MUMMOINMUNIMAA on äidin ja tyttären yhteisnäyttely. Myös nähtävien teosten teemat liittyvät
eri tavoin muinaisiin, nykyisiin ja tuleviin äiteihin. Kaikki teokset ovat juuri tähän näyttelyyn
tehtyjä, uusia töitä. Niissä juhlitaan elämää, sen uudistumista ja uusia mahdollisuuksia, sekä
muistetaan kadonneita. Muodoiltaan teoksia voisi kutsua veistoksiksi, installaatioiksi ja nykykansantaiteeksi.
Sini Havukainen on Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2017 valmistunut kuvataiteen maisteri. Havukainen rakentaa työnsä kierrätysmateriaaleista omin käsin. Näin syntyy karkeaa,
mutta eläväistä jälkeä ja viimeiseen asti muuttuvia muotoja. Teoksen aiheena on suhde hyönteiseen.
Päivi Mäkinen on itseoppinut kuvataiteilija, jonka työskentely on viime aikoina hakeutunut kokeilemaan ahnaasti yhä uusia tekotapoja, materiaaleja ja ulottuvuuksia: kaksiulotteisten
maalausten tilalle on alkanut syntyä muun muassa pakkausmuoveista, nylonsukkahousuista ja rautalangasta virkattuja ja rakenneltuja veistoksia ja installaatioita. Mäkisen työn kädenjälki on
hienostelematonta, kuin varmistuakseen siitä, ettei hienostelu peittäisi alleen sitä jotakin olennaista. Työskentely on käsityön hitaudesta huolimatta kokeilevaa, spontaania ja nopeaa.

Juliste
veistos2
Veistos_3

Teksti ja kuvat: näytteilleasettajat

KuumArt Vuosinäyttely Rantatien Galleriassa 10.-31.5. 2019 ti-su klo 12-18

Vuosinäyttely 19

Huom!
Taidenäyttelyyn pääsee myös Visit Tuusulanjärvi- kulttuuribussilla, joka kiertää Tuusulajärven ympäri. Tällä bussilla joka kiertää neljä kertaa päivässä olet Rantatien Galleriassa (pysäkki T689 Marin Memories) noin klo 11.55 tai noin klo 14.25 ja voit viipyillä näyttelyssä noin 1,5 tuntia ja jatkaa kierrosta muihin lukuisiin kohteisiin Tuusulanjärven ympärillä. Katso bussin aikataulu esimerkiksi googlaamalla Visit Tuusulanjärvi -bussi. Kulttuuribussiin pääset mm museokortilla ilmaiseksi tai viiden euron päivälipulla ja galleriaanhan on vapaa pääsy.

Vappu ja Ilkka Taipale sekä vuoden 2019 KuumArt-taiteilija Annu Ahlström teoksensa ”Colours of Sun and Sky” äärellä

Pariskunta Vappu ja Ilkka Taipale valitsivat näyttelystä
taiteilija Annu Ahlströmin Vuoden 2019 KuumArt-taiteilijaksi  teoksella ”Colours of Sun and Sky”.

Kuka tahansa meistä voi olla seuraava Thesleff, Schauman tai Schjerfbeck.
Pollock? Picasso?
Miten kamppailla esikuvien, tarinoiden ja elämänkertojen kanssa?
Miten olla oma itsensä kadottamatta vuorovaikutusta, miten olla omaperäinen ja säilyttää keskusteluyhteys omaan maailmaansa?
Olenko taitava, vaikka hampaat irvessä?
Olenko hauska, vaikka itkettää?
Olenko outo, olenko normaalitapaus, olenko ainutkertainen, olenko osa jatkumoa, olenko?
Voimme kohdata taiteilijuutemme esikuviemme innoittamana tai sitten olemalla perusteellisesti: Lehtovaara, San Miguel, Rautarinta, Tuomi-O’Donovan, Johansson, Tuomi-Lönblad, Pietarinen, Jaamalahti, Siltasari, Ahlström, Hämäläinen, Maaranen, Suhonen, Lappalainen, Karlsson, Helo, Wallenstjerna-Heiskanen, Kalavainen, Savolainen, Kauppi, Lehtinen, Rytkönen, Kortesoja, Lappalainen, Sutinen, Kainulehto, Pesonen, Nio. 
Ollaan!”
 – Taiteilija Arja Jämsä näyttelyn juryttäjä –

KuumArtin puheenjohtaja Pirjo Rahkala luki tämän näyttelyn koostajan taiteilija Arja Jämsän viestin.
Mainittujen 28 taiteilijan 37 taideteosta on nähtävillä Rantatien Galleriassa toukokuun loppuun.

Rantatien Galleriaan oli tarjottu yhteensä 102 työtä, mutta tilan koko asetti rajallisuutensa tarpeeksi väljän ripustuksen aikaansaamiseksi.
Teosten valinta on varsin selvästi perustunut tilan ilmeeseen, sen suurien ikkunoiden siivilöimään päivänvaloon. Valoisassa huonetilassa vaaleat työt hehkuvat ja tummemmatkaan teokset eivät väljässä ripustuksessa absorboi niiden loistetta.

”On tuolla Maa, pallo sininen, yhteinen koti eläinten ja ihmisten. Pinnalla sen yhtään rajaa näe en. ”
Näin muusikko Mikko Perkoila  siivitti yleisön vuosinäyttelyn avajaisiin.
Niin, saammehan me täällä Otavan kattilassa eläinten kanssa keittää aamupuuromme ja ihailla avaruutta.  Laulun sanat kuulin korvissani  vielä illalla avajaisväen jo lähdettyä. Aurinko paistoi näyttelytilan keskiöön Leena Nion maapallomaisiin taideteoksiin. Niistä kuvastui  valontäyteiset tähtikuviot ,Kassiopeia sekä Pieni Karhu taaempana oleville seinille ja sinne ripustettuihin teoksiin  –  niin sopuisasti.

Ilkka Taipale on kiertänyt hankkimassa sairaaloihin teoksia HUS:in taidetoimikunnan puheenjohtajana muassaan taidealan asiantuntijoita.   Tässä näyttelyssä Vappu ja Ilkka Taipale näkivät puhuttelevia, arvoituksellisia ja humoristisiakin töitä ja Vappu Taipaleelle lumpeet, joita oli mm. voittajatyössä merkitsevät ekologista muutosta.

Värit, tunnelma ja kaikki luontoon liittyvä on tärkeää  Vapaan taidekoulun  käyneelle taiteilija Annu Ahlströmille.  Hän kokee syvällisesti kasvit, puut, veden, tuulen – meditointi meren rannassa on lempipuuhia –  ja maalaa nopeasti, intuitiivisesti, upoten värien maailmaan.
Aiempi ammatti erikoishammaslääkärinä oli ehdottomasti myös palkitsevaa taiteellisesti, varsinkin isoissa leukakirurgisissa oikomishoidoissa.
Tulevaisuuden suunnitelmistaan Annu totesi, että aikoo jatkaa maalaamista ja värisävyistä nauttimista toivottavasti vielä pitkään   – ja voipihan olla että  dementiankin uhatessa työt vain paranevat!

Mirja Jaamalahti onnitteli Annu Ahlsrömiä

Teksti ja kuvat: Pirkko Hämäläinen

Vuosinäyttelyyn hyväksytyt teokset

1.    Anna LehtovaaraGeenimanipuloitu

2.    Elisabeth San Miguel, Keväinen erämaa kukkii Texasissa

3.    Seija RautarintaPollock  PET-kuvassa

4.    Mirja Tuomi-O’DonovanRajalla I

5.    Sanna JohanssonSusanna

6.    Merja Tuomi-LönbladKeskustelu

7.    Leo PietarinenSuomipilvi

8.    Mirja JaamalahtiKoditon

9.    Tuula SiltasariOdotus

10. Tuula SiltasariHyppy

11. Annu Ahlström, Colours of Sun and sky

12. Pirkko HämäläinenViimeiset pisarat

13. Vicky MaaranenLammella 2/3

14. Anitta SuhonenPunarinta

15. Seija LappalainenNäkymä parvekkeelta

16. Marju KarlssonOdottava etelä, tempera-öljy

17. Kati HeloMatkalla

18. Nina Wallenstjerna-HeiskanenVihreä ystäväni

19. Elisabeth San MiguelSuomalainen mielen maisema : talvi

20. Eija KalavainenSitruunankeltainen mekko

21. Eira SavolainenLiljoja aamun usvassa

22. Ulla-Riitta KauppiTammikuu

23. Antti LehtinenKulutusjuhlan alkeet

24. Antti LehtinenSininen planeetta

25. Mikko RytkönenTähdet meren yllä

26. Irma KortesojaHeinäkuu

27. Seija LappalainenKesällä Hangossa

28. Seija LappalainenHylätty talo

29. Terttu SutinenSyksy tulo etenee

30. Terttu SutinenSyksyn pimeyttä

31. Kikka Kainulehto, Birth

32. Kikka KainulehtoGrowth

33. Elisa PesonenLuontoni kappaleita I

34. Elisa PesonenLuontoni kappaleita II

35. Leena NioIlmastomuutos, lasimosaiikki

36. Leena NioMaailman kansat, lasimosaiikki

37. Leena NioKansanväliset hiihtokilpailut, lasimosaiikk