Taideyhdistys KuumArt ry

Taideyhdistys KuumArt ry

KuumArt Vuosinäyttely 2020

VUOSINÄYTTELY ja Vuoden 2020 KuumArt -taiteilija 

KuumArt ry:n vuosinäyttely järjestetään Galleria Järnätissä (Järvenpää-talon aula, osoite Hallintokatu 4, Järvenpää) 4.2.-3.3.2020.
Tästä̈ näyttelystä̈ Veikko Halmetoja valitsee teoksen, jonka perusteella nimetään Vuoden KuumArt – taiteilija. Vuoden KuumArt – taiteilija saa palkinnokseen kunniakirjan, 300 euron stipendin ja mahdollisuuden pitää̈ näyttely Galleria Allissa tammikuussa 2021. Galleria Järnätti on avoinna Järvenpää-talon aukioloaikoina, maanantaista perjantaihin kello 8-21, lauantaina kello 9-15 ja sunnuntaina talon tilaisuuksien mukaan. Galleriaan on vapaa pääsy. 

TÖIDEN TUONTI: tiistaina 4.2. kello 17–19 Järnättiin. JYRYTYSMAKSU: Jyrytysmaksu on 15 euroa ja se maksetaan etukäteen KuumArtin pankkitilille.Ota maksukuitti mukaan näytettäväksi!Muistathan, että myös viime vuoden (2019) jäsenmaksu tulee olla maksettuna!

TEOKSET:Näyttelyllä ei ole teemaa. Näyttelyyn voi tarjota 1-3 teosta, jotka ovat vuosilta 2018–2020 ja jotka eivät ole olleet aiemmin esillä KuumArtin näyttelyissä. Tekniikka ja koko ovat vapaat. Teosten tulee olla ripustus- ja pystytysvalmiita. Taiteilija vakuuttaa itse teoksensa. Näytä paikan päällä kuitti jyrytysmaksusta ja jätä ilmoittautumislomake teosten vastaanottajalle. Näyttelyyn tulevat työt ja niiden paikat valitsee kuvataiteilija Mikko Paakkonen.
Näyttelyyn valitujen taiteilijoiden nimet ja teosten nimet kerrotaan KuumArtin nettisivulla kuumart.fi torstaiaamupäivän aikana.Kaikki näyttelyyn valitut työt ovat esillä näyttelyn loppuun asti. Näyttelyä ei saa käydä omatoimisesti etukäteen purkamassa.
AVAJAISET: torstaina 6.2. kello 18-20. Avajaisissa julkistetaan vuoden 2020 KuumArt-taiteilija.
Näyttelyn ulkopuolelle jääneet työt tulee noutaa Järnätistä torstaina 6.2. avajaisten jälkeen.NÄYTTELYN PURKUtiistaina 3.3. kello 16 jälkeen. Kaikki näyttelytyöt on silloin noudettava Järnätistä.

Armas-kulttuurifestivaali Keravalla 1-13.10

Keravan ARMAS ry järjestää vuosittain paikal- lista ARMAS kulttuurifestivaalia, joka juhlistaa ikääntymistä tuo esille ikääntyneiden luovuutta sekä näkemyksiä. Tapahtumaa kehitetään lisää ja se on osa valtakunnallisen ARMAS festivaalin verkostoa. 

Jokainen meistä ikääntyy, useimmilla meistä on ikääntyneitä omaisia ja ystäviä. Iän myötä myös ihmisen henkinen pääoma lisääntyy. ARMAS tuo esille ikääntyneiden tarinoita, luovuutta ja näkemyksiä lähinnä taiteellisen kulttuurin keinoin. Osallistaa ja innostaa ikääntyviä sekä myös vanhuksia harrastamaan luovia aloja eri muodoissaan. 

KuumArt ja Armas & Galleria Alli

Galleria Allin näyttelyn teemana on nyt ”yksinäisyys”. Se on toteutettu jälleen poikkitaiteellisesti siltä osin, kun Tarinatalo Tuutin kirjoittajat antoivat keväällä aiheesta tekemiään tekstejä virikkeiksi kuvataiteilijoille

Carita Nissinen Carita Nissinen ”I’m everywhere but can U see me? ”
Teos esillä Galleria Allin Yksinäisyys – näyttelyssä

Pe 4.10. klo 14–14.30 

Galleria Alli 

Tarinatalo Tuutin kirjoittajat lukevat ”yksinäisyys” -teemaisen näyttelyn virikkeeksi keväällä 2019 tekemiään tekstejä. 

La 5.10. klo 12–12.30 

Galleria Alli 

Tarinatalo Tuutin kirjoittajat lukevat ”yksinäisyys” -teemaisen näyttelyn virikkeeksi keväällä 2019 tekemiään tekstejä. 

Su 13.10. klo 15.30 

Galleria Alli Näyttelyn päättäjäisissä esiintyy Iki-Hytkyt lauluryhmä. Järjestävät Keravan Armas ry ja KuumArt 

Ajantaju – Galleria Alli

Valokiila -ryhmä

Galleria Allissa on esillä valokuvanäyttely ’Ajantaju’ 17.9.-29.9.2019 välisenä aikana. Näyttelyn järjestää ryhmä ’Valokiila’ (valokiila.webnode.fi). Syyskuun näyttely on ryhmämme viides yhteisnäyttely. Ajantaju-näyttelyssä lähestymme aikaa omista näkökulmistamme. Juha Vakkilainen esittelee kuvissaan havaintojaan ajan luontoon jättämistä jäljistä, Henna Lundenius pohtii elämän rajalla olemista, Helena Perhonen yli 90-vuotiaiden hyvää elämää ja Ari Helanderin valokuvakollaaseissa on historiallisten kuvien aikakerrostumia. 

Vierailijana ’Ajantaju’ näyttelyssä on useita yksityisnäyttelyitä pitänyt Harry Berg, joka tuo näyttelyyn vanhoista puista tekemiään veistoksia.

Näyttelyn avajaiset maanantaina 16.9.2019 klo 18.00. Tervetuloa !
Galleria Alli, Paasikivenkatu 9, 04200 Kerava

Projekti tarjolla!

Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut hakee 1-3 taiteilijaa/taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia Keravan terveyskeskukseen. Saneeraus alkaa marraskuussa 2019. Painopiste on aula- ja odotustiloissa, joiden viihtyisyyttä ja identiteettiä pyritään vahvistamaan esimerkiksi rakenteisiin integroituvalla taiteella. Valoisuuden ja tilantunnun lisäämiseksi osa rakenteista tullaan toteuttamaan ääntä eristävinä lasipintoina.

Pistemäisten taideteosten sijaan tarkoituksena on luoda seinä-, lattia- ja mahdollisesti myös kattorakenteita hyödyntävä kokonaissuunnitelma. Lisäksi taide tuodaan lasten odotustilaan sekä saattohuoneisiin osaksi hoitotyötä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 000€. Se sisältää taiteilijapalkkiot, teosten materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

TAITEILIJAVALINNAT

Taiteilijaksi voi hakea kuvataiteen koulutuksen saaneet ammattilaiset, joilta toivotaan aiempaa kokemusta julkisen taiteen hankkeiden suunnittelusta ja läpiviennistä. Työryhmässä voi olla taiteilijan lisäksi mukana myös muiden ammattiryhmien edustajia. Taiteilijavalinnat tehdään aiemman tuotannon perusteella. Hakija voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut joko kokonaisuudesta tai jostakin hankkeen seuraavasta osasta:

  • Lasiseiniin tai muihin rakenteisiin kokonaan tai osin integroitava teos
  • Lasten nurkkaus (voi myös olla integroitu teos)
  • Saattohuoneet (voi myös olla integroitu teos)

Kokonaisvaltainen idea, joka kattaa kaikki nämä kohteet, on mahdollinen. Luonnosvaiheeseen valitaan 1–5 taiteilijaa/työryhmää. Luonnosvaiheesta maksetaan 2 000 € palkkio.

Valinnoista vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu tilaajan, arkkitehtuuritoimiston ja Keravan taidemuseon edustus. Taiteilijavalinnoissa tullaan kiinnittämään huomiota tekijöiden ammattitaitoon ja ajatusten tuoreuteen. Teosten suunnittelussa toivotaan osallistavaa otetta.

Mikäli portfoliohaku ja/tai luonnosvaihe eivät tuota taiteellisesti tarpeeksi korkeatasoista tulosta, asiantuntijaryhmällä on mahdollisuus tilata suunnitelma toiselta taiteilijalta. Tilaajalla on myös oikeus jättää luonnokset toteuttamatta. Luonnosvaiheen jälkeen valitulla/valituilla taiteilijalla/taiteilijoilla on aikaa työstää suunnitelmaansa 3–4 kk.

AIKATAULU

Portfoliohaku
 21.8.−8.9.2019
Luonnosvaihe 16.9−27.10.2019
Luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa taiteilijat pääsevät tutustumaan tiloihin, talossa työskenteleviin ja asioiviin ihmisiin sekä keskustelemaan tilaajan ja saneerausta suunnittelevaan arkkitehdin kanssa.
Jatkosuunnittelu ja toteutus 1.11.2019−31.5.2020
Rakennuksen saneeraus alkaa vaiheittaan marraskuussa 2019 ja valmistuu keväällä 2020.

HAKUOHJEET

Mitä portfolion tulee sisältää? 

  • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen Y-tunnus ja www-sivun osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö)
  • Ansioluettelo/t
  • Portfolio aiemmin toteutetuista teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Painotus uusimmassa tai hankkeen kannalta oleellisimmassa aineistossa. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
  • Selvitys siitä, mihin hankkeen osaan/osiin hakemus kohdistuu sekä perustelut, miksi meidän tulisi valita sinut mukaan terveyskeskuksen saneeraushankkeeseen (max. 150 sanaa).

Portfolion lähetysohjeet

  • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 10 M)
  • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI tyoryhman_nimi.pdf
  • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Portfoliohaku: Työryhmän nimi

Portfoliot lähetetään sähköisesti sunnuntaihin 8.9.2019 klo 24:00 mennessä osoitteeseen helena.kinnunen@kerava.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan. HUOM. Luonnosehdotuksia teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

LISÄTIETOA

Keravan terveyskeskus on valmistunut vuonna 1978, laajennusosa valmistui 2005. Tila on melko matala, hämärä ja käytävämäinen. Saneeraussuunnittelusta vastaa Kaisu Vasara, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen. Saneerauksessa uudistetaan täysin talon länsipäädyn päivystysalue. Lisäksi arkisto- ja uima-allastiloihin muokataan uusia vastaanottohuoneita ja henkilökunnan taukotila. Vuodeosastoilla uudistetaan kansliatiloja ja henkilökunnan työtiloja. Taideteos voi laajentua myös saneerauksen ulkopuolelle jääviin tiloihin, joiden viihtyvyyttä ja erottuvuutta tullaan parantamaan.

Lisätietoja:
Amanuenssi Helena Kinnunen, Keravan taidemuseo, helena.kinnunen@kerava.fi

Terveyskeskuksen pohjakuvia voi tilata:
korkeakouluharjoittelija Mari Vartiainen, mari.vartiainen@kerava.fi

Hakuohje pdf-tiedostona: Taidetta Keravan terveyskeskukseen