Taideyhdistys KuumArt ry

Lomakkeita

Lataa lomake täyttämistä varten

Teoksen ilmoittaminen näyttelyyn

Taulukko ladataan ja täytetään vasta sitten koneella ja tuostetaan tai tulostettuna käsin.