Taideyhdistys KuumArt ry

Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.

Hallinto
KuumArtin toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArtin jäseniä.

Kokoukset
Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArtin johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuunottamatta kesäkautta.

Jäsenet ja jäsenyydet
Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArtin johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö. KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

2. VARSINAINEN TOIMINTA


Näyttelytoiminta
Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset.
Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään Rantatien Galleriassa, Tuusulassa 9. – 31.5.2019. Näyttelyn juryttää yhdistyksen ulkopuolinen kuvataiteilija ja näyttelyn yhteydessä nimetään vuoden KuumArt -taiteilija. KuumArt kylässä -syysnäyttely viedään toiminta-alueen ulkopuolelle. Kaikille avoin POP-UP -näyttelyviikko pidetään Galleria Allissa kesällä ja loppuvuodesta samassa tilassa jäsenistön juryttämätön yhteisnäyttely. Kesällä järjestetään kaikille avoin, jurytetty kesänäyttely. Syksyllä järjestetään Armas- festivaaliin liittyvä näyttely. Kaikkiin näyttelyihin on yleisöllä vapaa pääsy.

Koulutus
Toimintavuoden aikana järjestetään taideretki, -kurssi tai taideluentoja sekä mahdollisuus elävän mallin piirtämiseen.

Tiedotus
Yhdistys julkaisee jäsenkirjettä, joka ilmestyy keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Yhdistyksen internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.
Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Galleriaoppaassa sekä Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.

Kulttuuri- ja yhteistoiminta
Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n kanssa, joiden hallituksissa KuumArt on edustettuna, sekä Keravan Käsintaitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa. Heinäkuussa osallistutaan suureen maalaustapahtumaan, elokuussa Tuusulan Taiteiden Yö –tapahtumaan ja lokakuussa Keravan Armas-festivaaliin.

Virkistys- ja muu toiminta
Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään tammikuussa ja kesäkuussa. Allin päivää vietetään Galleria Allin tiloissa tammikuun viimeisenä sunnuntaina jolloin esillä on Vuoden 2018 KuumArt -taiteilijan Hely Seeskarin  näyttely. Keravan eri tapahtumien yhteydessä (Keravan päivä, Sirkusmarkkinat, Valkosipulifestivaalit) järjestetään ohjelmaa Galleria Allin ympäristöön. Syyslukukaudella järjestetään  jäsenilta Sinkassa.

3. TALOUS

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.