Taideyhdistys KuumArt ry

KuumArt ry Toimintasuunnitelma

 

Toimintasuunnitelma 2021

KuumArt ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

  1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.

Hallinto

KuumArt:n toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArt:n jäseniä.

Kokoukset

Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArt:n johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuun ottamatta kesäkautta.

Jäsenet ja jäsenyydet

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArt:n johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö.

KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

  1. VARSINAINEN TOIMINTA

Näyttelytoiminta

Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset.

KuumArt koordinoi edelleen myös Järvenpäässä sijaitsevan ravintola Huvila:n näyttelyitä.

Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään Rantatien Galleriassa 1.-28.2.2021. Näyttelyn juryttää yhdistyksen ulkopuolinen ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt taitelijan valitsee tästä näyttelystä sellainen julkisuuden henkilö, joka ei ole itse ammattitaiteilija. Vuoden KuumArt taiteilija pitää Galleria Allissa palkintonäyttelyn.

Vuonna 2021 on tarkoitus pitää vaihtonäyttely Loviisan taideseuran kanssa.  

Kaikille avoin POP-UP  näyttelyviikko pidetään Galleria Allissa kesällä ja loppuvuodesta samassa tilassa on jäsenistön juryttämätön yhteisnäyttely. Osallistumme Jokelan Kimara näyttelyyn kutsumalla tuusulalaisia tekemään linnunpelättimiä näyttelyn pellolle.

Tuusulan asuntomessuja varten perustimme nettitaidelainaamon, joka on liitetty Taidelainaamo Taikka:n  yhteyteen. 

MUU TOIMINTA

Järjestämme Galleria Allissa kritiikkitilaisuuden, jonne jäsenet voi tuoda noin viisi työtä, joista haluaa ammattitaiteilijalta kritiikkiä.

Syksyllä 2018 aloitettua alakouluikäisille suunnattua kuvataidekerhotoimintaa jatketaan Tuusulassa.

Heinäkuussa järjestetään valtakunnallinen Suuri maalaustapahtuma, paikkana  Galleria Alli tai Erkkola.  Elokuun tapahtumia ovat Valkosipulifestivaalit, joihin järjestetään ohjelmaa Allin pihalla, sekä Tuusulan Taiteiden Yö – tapahtumaan osallistuminen. SyyskuunSirkusmarkkinoihin tilaamme taidevankkurit Linnuntie:n esiintymään Allin pihalle.

TIEDOTUS

Yhdistys julkaisee jäsenkirjeen alkuvuodesta ja tiedottaa muusta toiminnasta sähköpostitse niin monta kertaa vuodessa kuin tarpeellista. Yhdistyksen Internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Galleria Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.

Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.

KULTTUURI-JA YHTEISTOIMINTA

Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n kanssa, joiden hallituksissa KuumArt on edustettuna, sekä Keravan Käsin taitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Taidelainaamo toimii yhteistyössä Taikka:n kanssa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa.

VIRKISTYS JA MUU YHTEISTOIMINTA

Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään kesäkuussa. Syyskaudella järjestetään jäsenilta Sinkassa.

  1. TALOUS

 Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.

 

 

KuumArt ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

1. YLEISTÄ 

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli. 

Hallinto 

KuumArtin toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArtin jäseniä. 

Kokoukset 

Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArtin johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuunottamatta kesäkautta. 

Jäsenet ja jäsenyydet 

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArtin johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö. 

KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen. 

2. VARSINAINEN TOIMINTA 

Näyttelytoiminta 

Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset. 

Jatketaan Järvenpäässä ravintola Huvilan näyttelyaikojen koordinointia. 

Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään Järnätissä Järvenpää talolla 4.2.–3.3.2020, Näyttelyn juryttää yhdistyksen ulkopuolinen ammattitaiteilija Mikko Paakkonen ja näyttelystä Veikko Halmetoja valitsee teoksen, jonka perusteella nimetään Vuoden KuumArt –taiteilija.  

Kaikille avoin POP-UP – näyttelyviikko pidetään Galleria Allissa kesällä ja loppuvuodesta samassa tilassa jäsenistön juryttämätön yhteisnäyttely. Kesällä järjestetään jäsenistölle avoin, jurytetty Lapilan kartanon kesänäyttely. Kaikkiin näyttelyihin on yleisöllä vapaa pääsy. 

Tuusulan asuntomessuja varten perustamme nettitaidelainaamon jonka on tarkoitus liittyä yhteiseen verkostoon UKJ:n taideseurojen kanssa. Järjestelmä laaditaan siten että voimme jatkossa yhdistyä koko valtakunnalliseen nettilainaamoon. UKJ:ssä hoidetaan asiaa eteenpäin.

MUU TOIMINTA

Tammikuussa uusimme Galleria Allin valot jotka ovat vanhat huonot ja toimimattomat.

Maalis/huhtikuussa viemme näyttelyn Tuusulan tennishalliin jossa avajaisissa opettelemme tennistä ja opetamme tennisseuralaisille maalausta.

Tiedotus 

Yhdistys julkaisee jäsenkirjettä, joka ilmestyy keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Yhdistyksen Internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista. 

Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa. 

Kulttuuri- ja yhteistoiminta 

Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n kanssa, joiden hallituksissa KuumArt on edustettuna, sekä Keravan Käsintaitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Taidelainaamo toimii yhteistyössä Taikkan kanssa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa. 

Syksyllä 2018 aloitettua alakouluikäisille suunnattua kuvataidekerhotoimintaa jatketaan Tuusulassa. 

Heinäkuussa järjestetään valtakunnallinen Suuri maalaustapahtuma  Allin pihalla. Elokuussa osallistutaan Tuusulan Taiteiden Yö – tapahtumaan, heinäkuussa Valkosipulifestivaaliin ja syyskuussa Sirkusmarkkinoihin. 

Virkistys- ja muu toiminta 

Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään kesäkuussa. Vuoden KuumArt taiteilijan Annu Ahlströmin näyttely ei ole tänä vuonna  Allinpäivänä, joten tänä vuonna ei vietetä Allinpäivää . Syyskaudella järjestetään jäsenilta Sinkassa. 

3. TALOUS 

Yhdistyksen taloutta kiristää tarve uusia Galleria Allin valot. Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. YLEISTÄ

KuumArt ry on harrastaja- ja ammattitaiteilijoista koostuva yhdistys, jonka tavoitteena on edistää taidetoiminnan yleisiä edellytyksiä järjestämällä taidenäyttelyitä, taidealaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä muita alaan liittyviä yleisötilaisuuksia ja kilpailuja. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula ja toiminta-alueena Keski-Uusimaa. Toiminnan keskiössä on Keravalla sijaitseva Galleria Alli.

Hallinto
KuumArtin toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi – kahdeksan (6-8) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta voi nimetä vastuunalaisia toimikuntia, johon kuuluu myös johtokunnan ulkopuolisia KuumArtin jäseniä.

Kokoukset
Yhdistyksellä on sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. KuumArtin johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuussa lukuunottamatta kesäkautta.

Jäsenet ja jäsenyydet
Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. KuumArtin johtokunta hyväksyy uudet jäsenet hakemusten ja työnäytteiden perusteella. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö. KuumArt ry on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n jäsen.

2. VARSINAINEN TOIMINTA


Näyttelytoiminta
Galleria Alli Keravalla jatkaa toimintaansa kahden viikon välein vaihtuvin näyttelyin, joissa käy vuosittain yhteensä noin 5000 vierailijaa. Näyttelytilaa voivat hakea sekä jäsenet että ulkopuoliset.
Kevätnäyttely/Vuosinäyttely järjestetään Rantatien Galleriassa, Tuusulassa 9. – 31.5.2019. Näyttelyn juryttää yhdistyksen ulkopuolinen kuvataiteilija ja näyttelyn yhteydessä nimetään vuoden KuumArt -taiteilija. KuumArt kylässä -syysnäyttely viedään toiminta-alueen ulkopuolelle. Kaikille avoin POP-UP -näyttelyviikko pidetään Galleria Allissa kesällä ja loppuvuodesta samassa tilassa jäsenistön juryttämätön yhteisnäyttely. Kesällä järjestetään kaikille avoin, jurytetty kesänäyttely. Syksyllä järjestetään Armas- festivaaliin liittyvä näyttely. Kaikkiin näyttelyihin on yleisöllä vapaa pääsy.

Koulutus
Toimintavuoden aikana järjestetään taideretki, -kurssi tai taideluentoja sekä mahdollisuus elävän mallin piirtämiseen.

Tiedotus
Yhdistys julkaisee jäsenkirjettä, joka ilmestyy keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Yhdistyksen internet-sivulla esitellään yhdistyksen toimintaa sekä ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistyksellä on Facebookissa oma sivu sekä ryhmä, jossa jäsenet voivat esitellä teoksiaan, jakaa kokemuksiaan ja tiedottaa omista näyttelyistään. Galleria Allilla on Facebook-sivut, joilla keskitytään tiedottamaan Allin ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.
Näyttelyistä ja tapahtumista levitetään julisteita sekä laaditaan lehdistötiedotteet paikallislehtiin. Lisäksi kirjoitetaan artikkeleita Keski-Uusimaan verkkojulkaisuun Kumppanuus-sivulle. Galleria Allin näyttelyistä tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Galleriaoppaassa sekä Keravan kaupungin Kulttuurikalenterissa.

Kulttuuri- ja yhteistoiminta
Yhdistys ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähiseutujen muihin taidejärjestöihin. Yhteistyötä jatketaan Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n ja Tuusulan Taiteiden Yö ry:n kanssa, joiden hallituksissa KuumArt on edustettuna, sekä Keravan Käsintaitajat ry:n kanssa, joka ylläpitää Allin Tallia. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelujen kanssa. Heinäkuussa osallistutaan suureen maalaustapahtumaan, elokuussa Tuusulan Taiteiden Yö –tapahtumaan ja lokakuussa Keravan Armas-festivaaliin.

Virkistys- ja muu toiminta
Galleria Allin kunnostustalkoot järjestetään tammikuussa ja kesäkuussa. Allin päivää vietetään Galleria Allin tiloissa tammikuun viimeisenä sunnuntaina jolloin esillä on Vuoden 2018 KuumArt -taiteilijan Hely Seeskarin  näyttely. Keravan eri tapahtumien yhteydessä (Keravan päivä, Sirkusmarkkinat, Valkosipulifestivaalit) järjestetään ohjelmaa Galleria Allin ympäristöön. Syyslukukaudella järjestetään  jäsenilta Sinkassa.

3. TALOUS

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, näyttelymaksuista sekä Keravan kaupungin ja Tuusulan kunnan myöntämistä kohdeavustuksista. Galleria Allin näyttelyvuokrilla katetaan tilan vuokraus vuokranantajalle. Tavoitteena on tukea sekä taidetta harrastavien että ammattitaiteilijoiden näyttelytoimintaa eikä yhdistys tuota voittoa.