Taideyhdistys KuumArt ry

Vuoden KuumArt -taiteilija

Perinteiseen tapaan vuosinäyttelyssä 6.2.2020 valittiin vuoden KuumArt-taiteilija. Valinnan suoritti tänä vuonna kriitikko Veikko Halmetoja. Vuoden KuumArt-taiteilijaksi valikoitui Ritva Sirjala monotypiateoksellaan
Strange Objects. Halmetoja kiitteli Sirjalaa onnistumisesta mm. sommittelussa, jossa muotojen ja värien kautta oli luotu kokonaisuus joka toimii yksin ja jossa riittää katsottavaa pelkistämisestä huolimatta. Myös
metallivärien taitava ja hienovarainen käyttö sai huomiota. Halmetoja oli tyytyväinen myös näyttelyn tyylikkääseen ja rauhalliseen kokonaisuuteen.
Näyttely Järvenpää-talolla oli avoinna 6,2- 3.3.2020.

Vuoden KuumArt-taiteilija saa palkinnokseen kunniakirjan, stipendin 300 euroa ja mahdollisuuden pitää näyttely Galleria Allissa tammikuussa 2020