Taideyhdistys KuumArt ry

Vuoden KuumArt -taiteilija

Perinteiseen tapaan vuosinäyttelyssä 6.2.2020 valittiin vuoden KuumArt-taiteilija. Valinnan suoritti tänä vuonna kriitikko Veikko Halmetoja. Vuoden KuumArt-taiteilijaksi valikoitui Ritva Sirjala monotypiateoksellaan
Strange Objects. Halmetoja kiitteli Sirjalaa onnistumisesta mm. sommittelussa, jossa muotojen ja värien kautta oli luotu kokonaisuus joka toimii yksin ja jossa riittää katsottavaa pelkistämisestä huolimatta. Myös
metallivärien taitava ja hienovarainen käyttö sai huomiota. Halmetoja oli tyytyväinen myös näyttelyn tyylikkääseen ja rauhalliseen kokonaisuuteen.
Näyttely Järvenpää-talolla oli avoinna 6,2- 3.3.2020.

Vuoden KuumArt-taiteilija saa palkinnokseen kunniakirjan, stipendin 300 euroa ja mahdollisuuden pitää näyttely Galleria Allissa tammikuussa 2020

Ritva Sirjala on vuoden 2020 KuumArt-taiteilija, näyttely Galleria Allissa 

Ritva Sirjalan työhuoneella Sipoon Artborgissa sulautuu yhteen paikan historia ja nykyisyys, kun entinen sairaalan pesularakennus on ajan saatossa muutettu taiteilijoiden työhuoneiksi ja kulttuuritaloksi. Taiteen tekemistä innostaa myönnetty tunnustus: vuoden 2020 KuumArt-taiteilija. Grafiikan teoksellaan Strange Objects hän hurmasi kriitikko Veikko Halmetojan täydellisesti. 

Ritva Sirjala on valmistunut kuva-artesaaniksi Pekka Halosen akatemiasta, missä hän tutustui erilaisiin kuvallisen ilmaisun tekniikoihin pääaineinaan taidegrafiikka ja kuvanveisto. Kiinnostuksen taidegrafiikkaan herätti jo aiemmin Sipoon opistossa opettajana toiminut Bo Melander. Pekka Halosen akatemiasta tarttui mukaan uusia tekniikoita myös taidegrafiikan saralla, kuten ns. myrkytön grafiikan tekeminen ja monotypiatekniikka.  

Oman taiteilijatyönsä ohella Ritva Sirjala työskentelee Sipoon opistossa taidegrafiikan opettajana ja Mäntsälän kansalaisopistossa lisäksi taiteen perusopetuksen parissa. Oppilaina on sekä nuoria että aikuisia ja opetusta viikkotuntien tai viikonloppukurssien muodossa. 

Nyt Keravalla sijaitsevassa Galleria Allissa esillä olevat teokset ovat valmistuneet vuoden 2020 sekä tämän alkuvuoden aikana. Grafiikan vedokset noudattavat tekniikaltaan taiteilijanimityksen voittanutta teosta. Ne ovat vedoksia, joissa samoja painolaattoja käyttämällä on tehty erilaisia väri- ja muotokombinaatioita, liikkuen abstraktin ja esittävän taiteen välimaastossa. Muotojen ja värien kautta teoksille muodostuu erilaisia tasoja, joissa katsoja voi nähdä haluamiaan asioita, mutta toisaalta niiden ei ole tarkoitus esittää mitään. Ritva Sirjala kutsuu niitä monotypioiksi, koska jokainen vedos on uniikki. Vedoksiin hän lisää usein jälkikäteen myös lyöntimetallia efektiksi. 

strange objects” -näyttely Galleria Allissa 19.1.–31.1.2021, Iso-Hollon aukio, Paasikivenkatu 9, Kerava

Ritva Sirjalan töitä on nähtävillä myös mm. Sipoon taidelainaamossa ja Järvenpään taidelainaamo Taikassa.